Daha doğrusu, elinizde bulunan bir STRING ifadeyi sadece ingiliz alfabesindeki karakterleri içerecek şekilde değiştirme nasıl yapılır?
Bu sayede ingiliz alfabesi dışındaki tüm karakterler belirlediğiniz karakter ile değiştirilecektir.
Türkçe’ye özgü karakterleri değiştirmek için şu aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

function replace_tr($text) {
$text = trim($text);
$search = array(‘Ç’,’ç’,’Ğ’,’ğ’,’ı’,’İ’,’Ö’,’ö’,’Ş’,’ş’,’Ü’,’ü’,’ ‘);
$replace = array(‘C’,’c’,’G’,’g’,’i’,’I’,’O’,’o’,’S’,’s’,’U’,’u’,’_’);
$new_text = str_replace($search,$replace,$text);
return $new_text;
}

Bu fonksiyon Ç harfini C ile, Ğ harfini G ile vs. değiştirir …

Ayrıca eğer bir string ifadesi içinde, İngiliz alfabesinde olmayan tüm karakterleri değiştirmek isterseniz ;

$cumle=(‘/&%+^’!^+%&/(%+DENEME(/&%+^’+%&/’
$cumle = preg_replace(‘/[^a-z0-9_ ]/i’, ”, $cumle);