Linux’da CURL komutu ile bir FTP sunucusuna bir dosyayı yüklemek mümkündür ve bunu aşağıdaki yapabilirsiniz.

curl -T yedek.gz ftp://kullanici_adi:sifre@200.201.202.203:21/klasor/upload.gz

Gördüğünüz üzere curl programına yedek.gz dosyasını, kullanici_adi ve sifre‘yi kullanarak, 200.201.202.203 nolu IP’deki klasor isimli klasöre upload.gz isminde yüklemesini söylemiş olduk.