Linux; harici bir program kullanmadan henüz Google Drive‘a dosya yükleme olanağına sahip değil.
Ancak https://github.com/prasmussen/gdrive adresindeki program ile bunu başarabiliriz.

Öncelikle gdrive dosyasını indirelim.

wget -O drive https://drive.google.com/uc?id=0B3X9GlR6EmbnMHBMVWtKaEZXdDg

Devamında indirdiğimiz dosyayı uygun bir klasöre taşıyalım.

mv drive /usr/sbin/drive

Bu dosyaya çalışma izni verelim.

chmod +x /usr/sbin/drive

Şimdi şu komutla bir dosyayı Google Drive’a yükleyebiliriz.

/usr/sbin/drive upload --parent 1u0JfLgxjvfGkJJnsIesHVI6zw3YIRnw --file dosyaadi.txt

Yukarıdaki komutta 1u0JfLgxjvfGkJJnsIesHVI6zw3YIRnw ifadesi Google Drive’daki klasörün ID’sidir.
Bu ID’yi elde etmek için, Google Drive’a web üzerinde erişip, ilgili klasörü açabilir ve URL’den klasörün ID’sini alabilirsiniz.