Laravel’de de, diğer dillerde olduğu gibi istediğiniz şeye istediğiniz ismi verebilirsiniz.
Ancak sizden sonra gelecek programcıların kodunuzu anlayabilmeleri gerekir. Ayrıca siz de kodunuzu yazdıktan bir zaman sonra kodunuzu kolayca okuyabilmesi gerekir.
Bu nedenle Laravel’deki isimlendirme kurallarına uymak gerekir. Gelin bu kurallara hızlıca göz atalım.

LARAVEL’DE CONTROLLER İSİMLERİ NASIL OLMALI ?
Controller isimleri TEKİL olmalı, sonunda Controller kelimesi olmalı, kelimeler arasında boşluk olmamalı ve tüm kelimeler büyük harfle başlamalı.

Örneklerle daha kolay anlayacağız 🙂

Doğru kullanım : CustomerController
Doğru kullanım : InvoiceController
Doğru kullanım : CityController
Doğru kullanım : UserController

Yanlış kullanım : CustomersController (çoğul kullanılmamalıydı)
Yanlış kullanım : Invoice (Controller kelimesi ile bitmeliydi)

LARAVEL’DE VERİTABANI TABLO İSİMLERİ NASIL OLMALI ?
Tamamı küçük harflerle yazılmalı, her bir kelimenin arasına alt çizgi ( _ ) konulmalı ve çoğul olmalı.
Doğru kullanım : invoices
Doğru kullanım : invoice_lines
Doğru kullanım : post_comments

Yanlış kullanım : all_invoice (all kelimesine gerek yoktu)
Yanlış kullanım : Customers (tüm harfler küçük harf olmalı)
Yanlış kullanım : postComments (her bir kelime arada alt çizgi ile bölünmeliydi ve tüm harfler küçük harf olmalıydı)

LARAVEL’DE VERİTABANI TABLOLARINDAKİ ALAN  İSİMLERİ  NASIL OLMALI ?

Alan isimlerinin tamamı küçük harflerle yazılmalı, kelime aralarında alt çizgi ( _ ) olmalı. Ayrıca alan isimlerinde tablo ismi kullanılmamalı.

Doğru kullanım : id, content
Doğru kullanım : created_at
Doğru kullanım : image_name

Yanlış kullanım : posts_id (alan isminin başında posts tablosuna referans verilmiş)
Yanlış kullanım : postId (Camel Case kullanılmış, oysa Snake Case kullanılmalıydı)
Yanlış kullanım : forum_title (alan isminin başında forum tablosuna referans verilmiş)