Excel’deki BIN2DEC fonksiyonu Binary (İkilik) sistemdeki bir sayıyı Decimal (Onluk) sisteme çevirir.
Ancak Excel’deki bir kısıtlama nedeniyle BIN2DEC fonksiyonu en fazla 9 basamaklı 2’lik sayıları çevirebilir.

Gördüğüm kadarıyla 9’tan fazla basamaklar için BIN2DEC fonksiyonunun sonuç değeri -1 oluyor.

Peki Excel’de 2’lik tabandaki 16 basamaklı bir sayıyı Onluk sisteme çevirmemiz gerekirse ne yapmalıyız?

Biz hem sorunu çözmek hem de tüm dünya halklarına faydalı olabilmek için aşağıdaki gibi bir formülü yazdık.

Elbette bu işlemi Excel’de bir makro yazarak ta çözmek mümkün.
Veya farklı formüller üretmek te mümkün.

Ancak yine de Excel’de A1 hücresine girilen ikilik tabandaki 32 basamaklı bir sayıyı Onluk sisteme formül yardımı ile çevirmek isteyen varsa aşağıdaki formülü kullanılabilir 🙂

Bu formül 32 basamaklı 2’lik sayıyı, 10’luk sayıya çevirir.

=(MID(A1;32;1)*1)+(MID(A1;31;1)*2)+(MID(A1;30;1)*4)+(MID(A1;29;1)*8)+(MID(A1;28;1)*16)+(MID(A1;27;1)*32)+(MID(A1;26;1)*64)+(MID(A1;25;1)*128)+(MID(A1;24;1)*256)+(MID(A1;23;1)*512)+(MID(A1;22;1)*1024)+(MID(A1;21;1)*2048)+(MID(A1;20;1)*4096)+(MID(A1;19;1)*8192)+(MID(A1;18;1)*16384)+(MID(A1;17;1)*32768)+(MID(A1;16;1)*65536)+(MID(A1;15;1)*131072)+(MID(A1;14;1)*262144)+(MID(A1;13;1)*524288)+(MID(A1;12;1)*1048576)+(MID(A1;11;1)*2097152)+(MID(A1;10;1)*4194304)+(MID(A1;9;1)*8388608)+(MID(A1;8;1)*16777216)+(MID(A1;7;1)*33554432)+(MID(A1;6;1)*67108864)+(MID(A1;5;1)*134217728)+(MID(A1;4;1)*268435456)+(MID(A1;3;1)*536870912)+(MID(A1;2;1)*1073741824)+(MID(A1;1;1)*2147483648)+(MID(A1;0;1)*4294967296)