Linux üzerinde kurulu Qmail Posta Aktarım Aracısında kuyruktaki mail sayısını görmek için şu komutu terminal ekranında çalıştırabilirsiniz.

/var/qmail/bin/qmail-qstat