Bu çalışmada Linux üzerinde komut satırında Google Drive işlemleri yapmamızı sağlayan gdrive uygulamasını indirip kuracağız.
(Bu adımlar Windows üzerinde de benzerdir ancak aynı değildir.)
Devamında bu uygulamanın Google Drive’a erişebilmesi için gerekli Google Console uygulamasını oluşturup, izinlerini vereceğiz.
Son aşamada gdrive testlerini yapacağız ve çalıştırarak bir dosyayı Google Drive’a upload edeceğiz.

 • https://github.com/glotlabs/gdrive/releases adresinden gdrive’ın uygun versiyonunu indirin ve sunucuda uygun bir klasöre yükleyin. Örneğin ben bu dosyayı /usr/sbin klasörüne yükledim. Bu uygulama bizim Google Drive işlemlerimizi yapmamızı sağlayacak.
 • Şimdi gdrive uygulamasının Google Drive’a erişebilmesi için Google Cloud üzerinde bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. Bunun için şu adımları sırasıyla, dikkatle ve atlamadan yapın.
 • Google Cloud Console adresine gidin.
 • Menüden Yeni bir proje oluşturun. (veya var olanı seçin )
 • Yukarıdaki Arama kutusunda “drive api”  kelimesini aratın ve “Google drive api” seçeneğini seçin.
 • Enable tuşuna basarak Google Drive API‘yı aktif edin.
 • Soldaki Credentials menüsüne tıklayın.
 • Configure Consent Screen butonuna basın.
 • Buradan “External user type” seçeneğini seçin.
 • Create tuşuna nasın.
 • App name (Uygulama Adı), User support email (Kullanıcı destek e-postası), Developer contact information (Geliştirici Postası) alanlarını doldurun. App Name alanına projeye verdiğiniz ismi verin. Diğer alanlar boş kalabilir.
 • Save and continue tuşuna basın. Burada bir hata alırsanız büyük ihtimalle uygulama adı ile ilgilidir, değişik varyasyonları deneyin.
 • Şimdi”Add or remove scopes” butonuna tıklayın.
 • Bu listede google drive api‘yi arayın. (Çok sayfalı bu listede diğer sayfalara da bakın)
 • Buradan scopes …/auth/drive ve …/auth/drive.metadata.readonly seçeneklerini seçin.
 • Update tuşuna basın.
 • Save and continue tuşuna basın.
 • Şimdi Add users tuşuna basın.
 • gDrive uygulaması ile kullanacağınız Google mail adresini buraya yazın.
 • Bu ekran kapanana kadar Add tuşuna basın. (Muhtemelen 2 defa)
 • Save and continue tuşuna basın.
 • Yeniden sol taraftaki Credentials menüsüne tıklayın.
 • Üst taraftaki “Create credentials” butonuna basın ve “OAuth client ID” seçeneğini seçin.
 • Uygulama tipi olarak Desktop seçin ve bir isim verin.
 • Şimdi Create tuşuna basın.
 • Tam şu anda karşınıza bir pencere çıktı. Buradan “Cliend Id” ve “Client Secret” bilgilerini kopyalayın, lazım olacak.
 • OK tuşuna basıp bu pencereyi kapatın.
 • Sol taraftaki “OAuth consent screen” menüsüne tıklayın.
 • Publish app” tuşuna basın.
 • Gelen dialog penceresinde Confirm tuşuna basın.
 • Şimdi gdrive uygulamasını yüklediğimiz /usr/sbin klasörüne gidelim ve gdrive account add komutu ile kullanıcıyı uygulamaya ekleyelim. Bu komutu çalıştırdığınızda az önce kopyaladığınız Cliend Id ve Client Secret bilgisini girin. 
 • Bu komut sonucunda size bir link verilecek. Bu linki web tarayıcınıza yapıştırın, Google bu uygulamaya izin vermek isteyip istemediğinizi soracaktır. İzin verin ve bekleyin. Eğer sunucu üzerinden işlem yapıyorsanız sorun yok çünkü localhost:8085 şeklinde bir adrese yönleneceksiniz ve işlem tamamlanmış olacak. Ama benim gibi sunucuya remote olarak bağlanıyorsanız önce gdrive’ın  windows versiyonunu indirin, sonra kendi bilgisayarınızda gdrive account add komutunu kullanın ve aynı Client ID ve Client Secret ile uygulamaya izin verin, devamında üretilen linki tarayıcınıza girip izinleri verin, ardından gdrive account export <mail_adresiniz> komutu ile bu izin bilgisini export edin, üretilen dosyayı sunucunuza gdrive komutunun olduğu klasöre upload edin, sonrasında  gdrive account import <export_edilen_dosya_adi> komutu ile izin dosyasını import edin.
 • Kullanıcı ekleme işleminin başarılı olup olmadığına bakmak için gdrive account list komutunu kullanın. Bu listede eklediğiniz mail adresinizi görüyor olmanız lazım.
 • Artık ilgili Google hesabının Google Drive dosyalarına erişebilir, düzenleyebilir ve listeleyebilirsiniz.
 • Bunun için örneğin /usr/sbin/gdrive files upload –parent 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 dosya_adi şeklindeki komut ile dosyanızı Google Drive’a upload edebilirsiniz. Burada dosya_adi parametresinden hemen önce gelen karışık rakamlar Google Drive’da ilgili klasörün ID’sidir. Bu ID’yi Google Drive’da browser ile gezinirken adres çubuğundaki URL’den alabilirisiniz. Bu ID’yi almanın bir yolu da gdrive’ı çalışır hale getirdikten sonra  gdrive files list komutunu kullanmaktır. Bu komut sunucunda gelen listede her bir klasörün ID’si bulunuyor olacaktır.