Linux’ta bir klasörü alt klasörleriyle birlikte sıkıştırmak için tar programını şu şekilde kullanabilirsiniz.

tar -czvf olusturulacakDosya.tar.gz klasor

Yukarıdaki tar dosyasına gördüğünüz üzere czvf parametreleri veriliyor.
c parametresi Create an Archive‘in kısaltması ve oluşturma komutunu vermiş olduk.
z parametresi ile bu sıkıştırmanın gzip kullanılarak yapılmasını söylemiş olduk.
v parametresi ile işlem sonuçların ekrana basılmasını söylüyoruz.
f parametresi ile dosya ismi yazacağımızı belirtiyoruz ve hemen devamında gördüğünüz gibi dosya ismini yazıyoruz.

Bu komut sayesinde klasor ismindeki klasörü olusturulacakDosya.tar.gz  isminde alt klasörleriyle beraber sıkıştırmış olduk.