Uzunca bir formu doldurup Gönder tuşuna bastığınız ve form alanlarından birini doldurmayı unuttuğunuz için formu sil baştan yeniden doldurduğunuz oldu mu hiç ?
Normal koşullarda bir Form gönderildikten sonra, eğer formda bir eksiklik veya hata varsa formun kullanıcının önüne dolu haliyle gelmesi gerekir ki kullanıcı o bilgileri yeniden doldurmak zorunda kalmasın.

Laravel’de Form’a “bir önceki post işleminde” girilen bilgileri almak için “old” yardımcısını kullanın.
Aşağıdaki kodda görüldüğü üzere, input elementinin value özelliğinde şöyle bir kod var :

{{old('mobile_phone',$data->mobile_phone)}}

Yukarıdaki kod ile bir önceki post edilen form’daki eski mobile_phone değişkenini yazar.
İkinci parametre ile eğer form daha önceden post edilmemişse, yani mobile_phone değeri boş ise data->mobile_phone ile veritabanında bulunan değer yazdırılır.

Bir daha açıklamak gerekirse; aşağıdaki kodda şunu söylemiş oluyoruz :
Input elementinin value özelliğine; post edilen mobile_phone değerini yaz, eğer post edilen bilgi yok ise, veritabanından gelen mobile_phone değerini yaz.

<p><input maxlength="10" name="mobile_phone" type="tel" value="{{old('mobile_phone',$data->;mobile_phone)}}" /></p>